Kończą się dotacje z POKL 6.2

Kończą się dotacje udzielane na uruchomienie firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 6.2. Chodzi tu o cieszące się wielkim zainteresowaniem bezzwrotne dotacje w kwocie 40 000,00 zł. Wsparcie to udzielane było ze środków Unijnych, w obrębie puli finansowania przeznaczonej na lata 2007-2013. Osoby zainteresowane pozyskaniem tego typu środków, powinny jak najszybciej skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy właściwym dla miejsca zameldowania, lub skorzystać z serwisu www.mapadotacji.gov.pl w celu określenia ewentualnych naborów do tego typu projektów.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.