Jakie zmiany w Urzędach Pracy od 2014?

Bezzwrotne dotacje finansowane ze środków Funduszu Pracy, będą w roku 2014 funkcjonować na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych. Prócz tego mają pojawić się nowe formy wsparcia. Będą to w szczególności:

  •  nisko oprocentowane pożyczki na stary biznesu, skierowane dla absolwentów szkół wyższych, bezrobotnych, oraz studentów ostatniego roku. Wysokość pożyczki będzie sięgała 100% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 20-krotność średniego wynagrodzenia (około 75 000,00 zł). Oprocentowanie na poziomie 1 % (czas spłaty 7 lat, w tym możliwość 12 miesięcznej karencji)
  • granty na telepracę (ok. 10 000,00 zł za zatrudnienie rodzica/opiekuna osoby niepełnosprawnej na okres 12 miesięcy (pełen etat) lub 18 miesięcy (pół etatu).
  • świadczenia aktywizacyjne (pensja minimalna za zatrudnienie rodzica powracającego na rynek pracy po przewie związanej z wychowaniem dziecka w pełnym wymiarze pracy). Świadczenie będzie wypłacane przez 12 miesięcy, jeśli pracodawca zagwarantuje późniejsze zatrudnienie pracownika.
  • pożyczki na utworzenie stanowiska pracy (6-krotność średniego wynagrodzenia, gdzie czas na jej spłatę wyniesie 3 lata)

Wygląda więc na to, iż sytuacja ulegnie znacznej poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Nowe mechanizmy wsparcia umożliwią realizację przedsięwzięć szerszej grupie osób, które z różnych przyczyn (przeszkody formalne, zbyt niska kwota dotacji itp.)  nie mogły wcześniej skorzystać z propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

wydatki FP

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.