Internetowa galeria sztuki, wzór biznes planu do PUP

Przedstawiamy biznes plan, oraz wniosek o dotacje z PUP, dla działalności gospodarczej działającej na zasadzie internetowej galerii sztuki, zajmującej się sprzedażą obrazów olejnych, rzeźb, rysunków, rękodzieła, oraz innych obiektów artystycznych. Dokumenty opierają się na dokumentach, które zostały przez nas przygotowane w 2019 r. i doprowadziły do pozyskania dofinansowania. Obojętność: 26 str. Pliki udostępniamy w formacie PDF. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy spis treści, oraz poglądowy poradnik dokumentu. Jako bonus do zakupu, załączamy bezpłatnie poradnik poświęcony zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem dotacji na otwarcie firmy.

Spis treści dokumentu

WNIOSEK
1. Dane wnioskodawcy
2. Wnioskowana kwota dotacji
3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
4. Adres prowadzenia działalności gospodarczej
5. Przeznaczenie dofinansowania
6. Prawo do lokalu
7. Wysokość własnych środków zaangażowanych w przedsięwzięcie i źródła finansowania
8. Niezbędne koncesje, szkolenia, zezwolenia
9. Informacja o szkoleniu z przedsiębiorczości
10. Oświadczenie bezrobotnego
11. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania
12. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNES PLAN)
1. Zakres działalności
a) Motywacja i cel
b) Oferta firmy
c) Opis rynku
d) Plan marketingowy
e) Forma prawna i opodatkowanie
f) Plan długoterminowy
2. Przygotowanie zawodowe
3. Obecny stan zaawansowania i inwestycyjnego przedsięwzięcia
4. Lokalizacja firmy
5. Gdzie i dlaczego zostanie zlokalizowane przedsięwzięcie
6. Powierzchnia lokalu w metrach kw
7. Forma własności lokalu
8. Stan techniczny pomieszczeń
9. Inne istotne cechy lokalizacyjne i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa
10. Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia, listy intencyjne
11. Opisy klientów
12. Analiza SWOT
13. Opis przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

otwórz fragment wniosku

wzór biznes planu

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.