Formularz o uzyskanej pomocy de minimis (instrukcja)

Jednym z wymaganych przez Urzędy Pracy załączników do wniosku o dotacje jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Z uwagi na liczne problemy, jakie sprawia on osobom bezrobotnym – przedstawiamy poniżej zwięzłą instrukcję jego wypełniania.

a) Osoby starające się o dotacje z PUP powinny wypełnić tylko część A i C formularza, oraz podpisać niniejszy dokument na ostatniej stronie.

b). Podane informacje winny dotyczyć planowanej działalności gospodarczej w odniesieniu do której Wnioskodawca ubiega się o dotacje.

c) Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę można sprawdzić tutaj: identyfikatory gmin

d) Właściwą formą prawną, w przypadku dotacji z PUP będzie zawsze „inna forma prawna”. A dokładnie: Indywidualna pozarolnicza działalność gospodarcza osoby fizycznej.

e) Jeżeli w ramach działalności przewiduje się zatrudnienie do 9 pracowników, wielkość wnioskodawcy klasyfikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo.

f) Data utworzenia – podaje się tu przewidzianą datę uruchomienia firmy, lub czas uruchomienia firmy względem momentu przyznania dotacji np. uruchomienie firmy w przeciągu 2 tygodni od momentu przyznania środków z Funduszu Pracy.

Od dnia 15.XI.2015 obowiązują nowe wzory tego dokumentu >  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował następującą instrukcję wypełnienia tego dokumentu: Wzór wypełnienia dla formularza o uzyskanej pomocy de minimis 

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.