FAQ

Wzory biznes planów

1. W jaki sposób zostanie mi przesłany zamówiony wzór biznes planu?
Wszystkie biznes plany udostępniane są w postaci elektronicznej (plik PDF). Link do pliku przesyłany jest automatycznie po zrealizowanej płatności na podany w zamówieniu adres e-mail.

2. Czy istnieje możliwość otrzymania zamówionego wzoru w pliku WORD?
Niestety wszystkie dokumenty wysyłamy tylko w postaci plików PDF. Dokument ten nie jest jednak zablokowany i można swobodnie kopiować z niego treść do dokumentów typu MS WORD.

3. Wykonałam(em) przelew, lecz nie mogę pobrać pliku.
W celu pobrania pliku należy skorzystać z linka przesłanego na adres e-mail zamawiającego. Wymagany jest jednak login i hasło – które podaje się przy zamówieniu. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych (np. niedziałający link) proszę się z Nami skontaktować. Prześlemy w takim przypadku plik bezpośrednio na podany adres.

4. Czy dysponują Państwo również  innymi wzorami biznes planu, których nie ma na stronie?
Wszystkie dostępne wzory znajdują się w serwisie. W przypadku gdy brakuje biznes planu, który odpowiadał by profilowi Państwa firmy mogą Państwo zlecić nam jego przygotowanie na zlecenie, bądź zasugerować, iż takie a nie inne opracowania powinny znaleźć się w Naszym serwisie.

Usługa przygotowania wniosku i biznes planu na zlecenie

1. Jakie informację będę musiał podać w celu przygotowania biznes planu?
Będziemy potrzebować podstawowych informacji, a więc lokalizacji przyszłej firmy, adresu Urzędu Pracy, wiadomości na temat posiadanych kwalifikacji, profilu działalności, oraz decyzji w sprawie rozdysponowania kwoty dotacji. Każdorazowo jednak wywiad przeprowadzany jest indywidualnie i dostosowywany do konkretnego zlecenia.

2. Czy w przypadku odrzucenia wniosku otrzymam zwrot wpłaconej kwoty?
Tak, w przypadku uchybień formalnych i merytorycznych skutkujących odrzuceniem wniosku zwracamy klientom pieniądze. Dotyczy to jednak uchybień wynikłych z Naszej strony. W przypadku gdy np. klient nie podpisze wniosku i zostanie to wskazane jako przyczyna odrzucenia wniosku – siłą rzeczy nie ponosimy odpowiedzialności.

3. Wpłaciłem zaliczkę, lecz zrezygnowałem z ubiegania się o dotacje. Czy zaliczka zostanie mi zwrócona?
W takim przypadku dokonujemy częściowego zwrotu zaliczki (50%). Warunkiem jest przesłanie do Nas stosownej informacji w przeciągu 24h od zrealizowanej płatności.

4. Czy gwarantują Państwo uzyskanie dotacji?
W ramach usługi gwarantujemy poprawność formalną i merytoryczną przygotowanych dokumentów, nie gwarantujemy jednak przyznania dotacji. Proces wnioskowania o dotacje ma charakter konkursowy a nie administracyjny. Z tego względu urzędnicy wybierają jedynie najlepsze ich zdaniem pomysły na biznes. Zawsze dokładamy wszelkich starać aby dany pomysł przedstawić w jak najlepszym świetle, biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria oceny. Pozostaje jednak kilka czynników na które nie mamy wpływów, a które mają znaczenie przy podejmowanej przez urzędników decyzji. Jest to m.in. doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, wysokość wkładu własnego, zapewnienie zabezpieczenia dla dotacji i siedziby pod działalność firmy. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności jedynie za poprawność dokumentów, a nie za przychylne rozpatrzenie wniosku.

5. Jak wygląda postępowanie reklamacyjne?
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 48h od ich wpłynięcia.Reklamacje należy przesyłać via e-mail na adres: info@pierwszadotacja.net z adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia. Należy możliwie dokładnie opisać istotę problemu, np: nie otrzymano dokumentów, otrzymano dokumenty inne od zamówionych, otrzymano niekompletne dokumenty, otrzymano uszkodzony plik, dokumenty otrzymano z opóźnieniem, dokumenty zawierały błędy ze strony wykonawcy. W przypadku gdy reklamacja dotyczy błędów we wniosku/biznes planie, które skutkowały odrzuceniem danego wniosku, klient zobligowany jest do przedstawienia odpowiedniej decyzji z danej instytucji odpowiedzialnej za ocenę dokumentów która potwierdzi ten fakt. Dokument taki należy przesłać jako załącznik e-mail. W takim przypadku zwrot pełnej kwoty zapłaconej przez klienta nastąpi w postaci przelewu w przeciągu 7 dni roboczych.

Usługa weryfikacji dokumentów

1. Czy usługa sprawdzenia biznes planu obejmuje wprowadzenie poprawek do dokumentu?
W ramach usługi sprawdzenia wniosku i biznes planu oznaczamy braki – wskazując w krótkim komentarzu co należy w danym miejscu uzupełnić, oraz błędy – gdzie również w krótkim komentarzu wyjaśniamy ich istotę. Tak sprawdzone dokumenty wnioskodawca może poprawić samodzielnie stosując się do Naszych zaleceń bądź też zlecić nam wykonanie niezbędnych poprawek. Możliwość wprowadzenia przez Nas poprawek ustalana jest już indywidualnie z zainteresowanymi w zależności od ilości błędów znalezionych w danych dokumentach.