Dotacje dla bezrobotnych w Śremie

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w terminie do 24 lipca 2018 r. O dotacje mogą wnioskować następujące grupy bezrobotnych:

a) Osoby w wieku do 29 roku życia (preferowane kobiety) – 10 dotacji w kwocie 20 000,00 zł

b) Osoby powyżej 29 roku życia (17 dotacji w kwocie 18 000,00 zł), które spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • kobiety
 • mężczyźni długotrwale bezrobotni, w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawni lub o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

c) Osoby zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – 2 dotacje w kwocie 15 815,00 zł

Środki przyznane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone na:

 • Zakup środków trwałych, narzędzi, urządzeń, oprogramowania (bez ograniczeń kwotowych)
 • Wydatki poniesione na materiały i akcesoria pomocnicze związane z remontem i adaptacją pomieszczenia służącego do działalności gospodarczej) – do 20% kwoty dotacji
 • Zakup towaru handlowego i materiałów do produkcji – do 30% dotacji
 • Reklamę – do 10% dotacji

Środki w ramach dofinansowania nie mogą być udzielone na:

 • handel artykułami używanymi, za wyjątkiem sprzedaży pojazdów,
 • handel obwoźny i obnośny,
 • handel artykułami spożywczymi, oraz mobilne usługi gastronomiczne,
 • prowadzenie pośrednictwa finansowego oraz punktu kasowego (opłat) bez współpracy
  z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską,
 • prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie,
 • handel preparatami odchudzającymi i odżywkami spożywczymi, poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione,
 • produkcję i sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych
 • usługi w zakresie medycyny  świadczone przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nie posiadające w tym względzie przygotowania zgodnego
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,
 • usługi wynajmu maszyn budowlanych, urządzeń, rusztowań, samochodów itp.
 • zakup pojazdów, za wyjątkiem maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników,
 • remont oraz modernizację lokalu mieszkalnego,
 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. koszty najmu
  lokalu, składki ZUS, podatki,
 • przejęcie części lub całości działalności gospodarczej prowadzonej przez inny podmiot
  gospodarczy
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • zakup telefonu komórkowego
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na firmę w Gdyni i Sopocie

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie własnej firmy przez osoby bezrobotne w wysokości 20.000,00 zł, z czego na ewentualny zakup towaru handlowego / materiałów do produkcji – można przeznaczyć do 30% dotacji, a na remont lokalu – do 10% dofinansowania. Na zakup samochodu można przeznaczyć 50% dotacji, jeżeli stanowi on główne narzędzie pracy (nauka jazdy, taxi itp.)

O dotacje mogą wnioskować następujące grupy osób:

A) Osoby powyżej 30 roku życia, które należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
 • osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)

B) Osoby do 25 roku życia, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy w okresie ostatnich 2 miesięcy. W przypadku dużej liczby wniosków, pierwszeństwo mają:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

C) Osoby w wieku 26 – 30 lat. W przypadku dużej liczby wniosków, pierwszeństwo mają:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Zgodnie z aktualny regulaminem, dotacji nie udziela się na:

 • działalność sezonową,
 • działalność związaną z branżą erotyczną, prowadzeniem lombardu, salonu gier hazardowych,
 • działalność w zakresie wróżbiarstwa, medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii,
 • akwizycję i handel obwoźny,
 • firmy prowadzone wyłącznie poza granicami kraju
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Wnioski można składać do dnia 20.VII.2018. Kwota dofinansowania wynosi: 21.000,00 zł. O dotacje mogą wnioskować osoby zarejestrowane w GUP Kraków, w przedziale wiekowym:

 • 18  -25 lat (zarejestrowani w PUP w przeciągu ostatnich 2 miesięcy)
 • 26 – 29 lat (data rejestracji nie ma znaczenia)

Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki z dofinansowania mogą być przyznane na:

 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania – (bez ograniczeń)
 • zakup usług np. instalacja oprogramowania, stworzenia strony internetowej itp. – (maksymalnie 10% dotacji)
 • zakup materiałów do produkcji lub towaru handlowego – (maksymalnie 40% dotacji)
 • pozyskanie lokalu użytkowego/usługowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu (maksymalnie 20% dotacji)
 • adaptację lokalu użytkowego/remont, modernizacja/ – (maksymalnie 20% dotacji)
 • zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej (w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej). UWAGA!!! Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat,
 • Zakup materiałów reklamowych – (maksymalnie 20% dotacji)
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje na działalność w PUP Olkusz

Od dnia 3.VII.2018 r. rusza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje są przeznaczone dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, z wykluczeniem gminy Bukowno. W ramach naboru zostaną przyznane 22 dotacje, w kwocie po 22.000,00 zł


.Dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania – bez ograniczeń kwotowych
 • Zakup towaru handlowego (do 30% dotacji)
 • Remont lokalu nie będącego lokalem mieszalnym (do 30% dotacji)
 • Zakup samochodu – w przypadku gdy jest on konieczny do prowadzenia działalności. W przypadku gdy jest to podstawowe narzędzie pracy, można przeznaczyć na ten cel 100% dotacji (np. nauka jazdy), w przypadku pośredniego wykorzystania (np. firma budowlana), można na ten cel przeznaczyć maksymalnie 50% dotacji. Samochodu nie można zakupić w przypadku działalności związanej z transportem towarów.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, czynsz, dzierżawa) skarbowe, koncesje, licencje, podatki,
 • składki ZUS i KRUS, wypłaty wynagrodzeń, inne bieżące koszty utrzymania lokalu,
 • zakup klimatyzacji, monitoringu, alarmu,
 • telefon komórkowy,
 • kasę fiskalną,
 • kursy, szkolenia,
 • odzież i środki BHP
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla bezrobotnych w Koninie

PUP Konin ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne w kwocie po 17 000,00 zł. Wnioski można składać do 2 lipca 2018 r. O dofinansowanie mogą wnioskować dwie grupy osób.

a) Kobiety w wieku do 30 roku życia, które nie kształcą się i aktualnie nie biorą udziału w szkoleniu (preferowane osoby długotrwale bezrobotne i  niepełnosprawne)

b) Mężczyźni do 30 roku życia  – wyłącznie długotrwale bezrobotni

c) Osoby powyżej 30 roku życia, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby z wykształceniem średnim lub niższym
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Tutaj można pobrać obowiązujące wnioski, które pełnią też funkcje biznes planu:

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacja na firmę w powiecie Łaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku do dnia 06.07.2018 r. będzie przyjmował wnioski o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji to obecnie ok. 25 000,00 zł. O dofinansowanie mogę się starać osoby  w wieku do 30 roku życia, które dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:

 • są długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP od co najmniej 12 miesięcy)
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie

Zgodnie z obowiązującym regulaminem:

 • na zakup środków trwałych, urządzeń, oprogramowania i wyposażenia bezpośrednio związanego z działalnością – bez ograniczeń
 • na zakup surowca d produkcji można przeznaczyć maksymalnie 30% dotacji
 • na zakup towaru handlowego można przeznaczyć maksymalnie 50% dotacji
 • na reklamę można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji
 • na pozyskanie lokalu można przeznaczyć maksymalnie 1 000,00 zł (czynsz w 1 miesiącu)
 • na zakup telefonu można przeznaczyć maksymalnie do 800,00 zł.
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla niepełnosprawnych w Będzinie

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Zostaną przyznane 2 dotacje w wysokości po 25 000,00 zł. Wnioski wraz z biznes planami, można składać do 13.VII.2018 r. – Schemat wymaganych dokumentów można pobrać tutaj: dokumenty pod dotacje PUP Będzin

Dofinansowanie może być przyznane na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z rodzajem planowanej działalności gospodarczej (zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu). Zakup pojazdu jest możliwy wyłącznie w przypadku działalności taksówkarskiej, kurierskiej, oraz nauki jazdy. Zakup sprzętu komputerowego o wartości przekraczającej 3 000,00 zł jest możliwy jedynie w przypadku firmy związanej stricte z branżą IT, projektowaniem graficznym itp. Wydatki na remont i pozyskanie lokalu nie mogą przekroczyć 10 000,00 zł. Wydatki na reklamę nie mogą przekroczyć 3750,00 zł.

Dotacji nie udziela się na:

 • przejęcie lub stanie się wspólnikiem już istniejącej działalności gospodarczej
 • wykonywanie działalności pod tym samym adresem jak inna podobna firma
 • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (opłat administracyjnych, skarbowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatków, ubezpieczeń, wynagrodzeń itp.)
 • prowadzenie tożsamej z działalnością współmałżonka
 • działalność sezonową w sytuacji, gdy stanowić ona będzie przeważający rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 • akwizycję, handel obwoźny – handel detaliczny charakteryzujący się brakiem przywiązania do określonej miejscowości i stałego miejsca sprzedaży, w sytuacji, gdy stanowić on będzie przeważający rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 • pokrycie kosztów transportu i przesyłek zakupionych towarów i rzeczy
 • zakup mebli, a także zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz adaptację lokalu mieszkalnego lub budynku, w którym zamieszkuje bezrobotny wnioskujący o dotacje
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, od innych osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz od bliskich krewnych
 • wynajem urządzeń, maszyn i innych środków trwałych
 • zakup automatów do gier zręcznościowych
 • zakup kasy fiskalnej i drukarki fiskalnej;
 • zakup sprzętu używanego i rzeczy używanych za wyjątkiem środka transportu
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Dotacje dla niepełnosprawnych w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy dla osób niepełnosprawnych. Dokumenty (wniosek, biznes plan) można składać do dnia 27.VI.2018 r. Kwota dotacji wynosi: 27.700,00 zł i zostanie udzielona 3 osobom. Na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, oraz osoby do 30 roku życia.

 

Kwotę dotacji można wydać na:

 1. zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi, urządzeń i oprogramowania (bez ograniczeń kwotowych)
 2. Zakup środków obrotowych, w tym towarów handlowych i materiałów (do 40% dotacji)
 3. Adaptacja i remont lokalu (do 20% dotacji)
 4. Reklama (do 20% dotacji)
 5. Kupno samochodu (wyłącznie w przypadku transportu osób, taxi lub nauki jazdy)

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacji nie udziela się na:

 • otwarcie spółek
 • produkcję rolną, transport towarów, handel obwoźny
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego, lub lombardu
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich itp.
 • prowadzenie działalności w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i zakładów wzajemnych w sieci internetowej
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne;
 • handel suplementami diety, odżywkami, poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione
 • usługi medyczne świadczone przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego
 • świadczenie usług kosmetycznych przez osoby nie posiadające kierunkowego wykształcenia
 • świadczenie usług wykonywania i usuwania tatuaży przez osoby nie posiadające odpowiedniego udokumentowanego przygotowania zawodowego
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich
 • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
 • działalność prowadzoną pod tym samym adresem, pod którym istnieje już inna firma o podobnym profilu
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje