Dotacje z Urzędu Pracy w roku 2018

Biorąc pod uwagę poziom średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, możliwa do uzyskania kwota dotacji, powinna wahać się w granicach: 18 000,00 zł – 26 000,00 zł (w zależności od Urzędu Pracy). Pierwsze nabory wniosków powinny ruszyć już w lutym.

W roku 2018 na wszystkie instrumenty aktywizacji bezrobotnych (do których zaliczają się dotacje) przeznaczono 5,709 mld zł (to o 15% mniej niż w 2017 r.). Zmiany wynikają z niższego poziomu bezrobocia, przeznaczenia części środków na pokrycie kosztów staży i specjalizacji lekarzy / pielęgniarek, oraz działalność tzw. asystentów rodziny. Ponadto cześć środków została  przeznaczona na rozwój miejsc opieki dla najmłodszych, czyli na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych.

Prócz Funduszu Pracy, dotacje na otwarcie firmy realizowane będą w oparciu o środku unijne (np. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – które również w większości przypadków przechodzą przez Powiatowe Urzędy Pracy). Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności – szanse uzyskania dotacji zasadniczo nie odbiegają od realiów roku 2017.

Chcesz starać się o dotacje na otwarcie firmy i nie wiesz do czego zacząć? Zapoznaj się z przygotowanym przez nas bezpłatnym poradnikiem:

Dotacje z Urzędu Pracy

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.