Ruszają dotacje z UP Warszawa

W roku 2014  przewidziano nabory wniosków o bezzwrotne dotacje w następujących terminach:

  • 10.II.2014 – 14.II.2014 – wnioski będą mogli składać wszyscy bezrobotni zarejestrowani w UP Warszawa
  • 24.III.2014 – 28.III.2014 – nabór przeznaczony dla bezrobotnych poniżej 25, oraz powyżej 50 roku życia
  • 5.V.2014 – 9.V.2014 – nabór przeznaczony dla bezrobotnych poniżej 25, oraz powyżej 50 roku życia
  • 21.VII.2014 – 25.VII.2014 r.- nabór przeznaczony dla osób bezrobotnych

Zgodnie z nowym regulaminem, dotacje z UP Warszawa można przeznaczyć na:

1)  zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
2) zakupu materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
3) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
4) kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
5) zakupu materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
6) zakupu domeny internetowej (nie więcej niż 200,00 zł)

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być przeznaczone na:

1) działalność sezonową, związaną z transportem osób, handlem obwoźnym, handlem na targowiskach, oraz rolniczą
2) zakup pojazdów (za wyjątkiem przyczep),
3) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dotacje,
4) pokrycie kosztów rejestracji firmy,
5) pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (najem lokalu, opłaty za internet, opłata za hosting, telefon itp.),
4) pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
5) finansowanie jakichkolwiek szkoleń

Kompletną dokumentację można pobrać z tego adresu: http://www.up.warszawa.pl/druki/jed050313.zip

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.