Dotacje z GUP Kraków

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 000,00 zł. Komplet dokumentów można składać w terminie od dnia 01.VII.2019 r. do 12.VII.2019 r. Ten nabór przeznaczony jest wyłącznie dla osób młodych w wieku do 29 roku życia (nabór skierowany do osób powyżej 29 roku życia odbędzie się w sierpniu). 

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacja może być przeznaczona na:

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wysokości 5% kwoty dotacji
 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń – 100% kwoty dotacji
 • zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10 % kwoty dotacji,
 • zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% kwoty dotacji,
 • zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem działalności gospodarczej) – 100% kwoty dotacji,
 • pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu – nie więcej jednak niż 20% kwoty dotacji,
 • adaptację lokalu użytkowego /remont, modernizacja/ – do wysokości 20% kwoty dotacji,
 • zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej /w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej/ UWAGA!!! Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat (wymóg posiadania prawa jazdy),
 • zakup telefonu komórkowego do wysokości 1 500,00 zł,
 • zakup materiałów reklamowych w wysokości do 20% dotacji,

Zgodnie z regulaminem GUP Kraków, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
 • opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia, finansowanie szkoleń,
  opłaty za media, telefon, internet, itp.,
 • koszty zakupu / budowy lokalu remont lokalu mieszkalnego,
 • wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
 • zakup ziemi i nieruchomości,
 • zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
 • wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
 • działalność w postaci handlu obwoźnego, akwizycji, automatów do gier,
 • prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
 • działalność w zakresie transportu towarowego lub przewozu osób,
 • pośrednictwo finansowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
 • prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym pomieszczeniu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
 • przejęcie istniejącej firmy,
 • działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
 • zakup napojów alkoholowych i używek,
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
 • zakup samochodu osobowego,
 • bieżące koszty eksploatacji samochodu (AC, OC, paliwo itp.),

Wniosek obowiązujący w GUP Kraków można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie (w obrębie tego dokumentu znajdują się też elementy biznes planu). Wniosek jest edytowalny więc można go dowolnie rozszerzać, nie można jednak usuwać żadnych elementów. Typowa objętość po uzupełnieniu to 14-18 str.

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajdziesz na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.