Dotacje na firmę w Warszawie

Urząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. W roku 2019  maksymalna wysokość środków o które można wnioskować to 16 000,00 złOsoby w wieku do lat 30 mogą składać swoje wnioski w dniach 25.03.2019 r. – 29.03.2019 r. W zakresie wybranego profilu działalności, zasadą jest, iż siedziba firmy i miejsce stałego wykonywania działalności musi się znajdować na terenie miasta Warszawa. Dotyczy to firm w przypadku których sprzedaż / usługi – wykonywane są w określonym lokalu. W przypadku np. fotografii okolicznościowej lub usług budowlanych można je rzecz jasna realizować na terenie całego województwa / kraju. W przypadku Urzędu Pracy m.st. Warszawa – wniosek i załączniki 1-5 pełnią jednocześnie funkcję biznes planu. Nie trzeba więc składać biznes planu jako odrębnego dokumentu.

Zgodnie z aktualny regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

a) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty)
b) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty),
c) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty),
d) zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty),
e) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty),
f) zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

a) zakup pojazdów
b) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
c) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku (wykonanie biznes planu, doradztwo poprzedzające złożenie dokumentów itp.)
d) bieżące koszty działalności (czynsze, wynagrodzenia, hosting itp.)
e) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy
f) finansowanie szkoleń

W Warszawie dotacji z PUP w roku 2019 nie udziela się na działalność rolniczą, sezonową, handel na targowiskach bez punktu stacjonarnego, handel akwizycyjny, usługi taxi, oraz związane z przewozem osób (np. UBER).

Szczegółowy poradnik dotyczący dotacji z PUP i przygotowania dokumentów, znajduje się na tej stronie: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.