Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dotacje, są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, które są wieku 18-29 lat, posiadają ustalony II profil pomocy (profil bezrobotnego), oraz ustalony ze swoim doradcą plan działania.

Urząd Pracy planuje przyznanie 200 dotacji w wysokości 16 000,00 złW przypadku osób w wieku 18 – 24 lat, o dotacje mogą wnioskować tylko te osoby, które zarejestrowały w PUP w roku 2018.

Wymagana dokumentacja to wniosek i 5 załączników, które pełnią również funkcję biznes planu. Kompletną dokumentację można pobrać z tego linku (paczka ZIP): Dokumentacja – dotacje w Warszawie

Na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia firmy, należy przeznaczyć nie mniej niż 50% uzyskanej dotacji. Na zakup materiałów, surowców i towarów można przeznaczyć maksymalnie do 50% dotacji. Na cele reklamowe można przeznaczyć maksymalnie do 30% wnioskowanej dotacji.

Z dotacji wyklucza się:

  • zakup pojazdu
  • zakup kasy fiskalnej
  • koszty transportu
  • działalność taksówkarską
  • akwizycję
  • działalność sezonową
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.