Nabór wniosków o dotacje w Warszawie

PUP GdyniaUrząd Pracy m.st. Warszawa ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać od 1.II.2018 r. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków. Zostanie przyznanych 111 dotacji w kwocie do 16.000,00 zł każda. O dotacje mogą się ubiegać bezrobotni, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie szkoła średnia)
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
 • osoby powyżej 50 roku życia

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup pojazdów
 • zakup kasy fiskalnej
 • szkolenia
 • działalność sezonową
 • działalność w zakresie transportu osób / taxi
 • handel akwizycyjny
 • handel na targowiskach (bez punktu stacjonarnego)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.