Dotacje dla bezrobotnych w Suwałkach

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski można składać od 3 września 2018 r. Maksymalna kwota dotacji ma wynieść ok. 25 000,00 zł. Dotacje udzielane są osobom w ramach dwóch projektów.

 • Pierwszy skierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia, które należą dodatkowo do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby powyżej 50 roku życia

c) niepełnosprawni

d) osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

e) osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

 • Drugi, skierowany do osób w wieku od 18 do 30 roku życia (warunek dodatkowy dla osób w wieku do 25 lat – nie mogą być one zarejestrowane w urzędzie dłużej niż 4 miesiące)

Dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia niezbędnego do podjęcia i prowadzenia działalności,
 • Przystosowanie lokalu, w którym ma być prowadzona działalność, do warunków prawidłowego jej prowadzenia (remont) do 10% przyznanej kwoty – w przypadku posiadania prawa własności do lokalu lub do 5% przyznanej kwoty – w przypadku umowy najmu, użyczenia, (przy zakupach dotyczących remontu nie wlicza się narzędzi do jego wykonania np.: pędzli, pacek, wałków itp.)
 • Zakup towaru, w przypadku działalności handlowej do 70% kwoty przyznanej (z całkowitym wyłączeniem zakupu wyrobów alkoholowych i tytoniowych),
 • Zakup materiałów i surowców, w przypadku działalności usługowej lub produkcyjnej – do 30% kwoty przyznanej,
 • Pokrycie kosztów związanych z promocją i reklamą do 10% kwoty przyznanej,
 • Pieczątki, szyldy
 • Zakup samochodu w wysokości nieprzekraczającej 30% kwoty przyznanej (poza działalnością typu nauka jazdy, transport drogowy osób, przy których 100% dotacji może być wydatkowane na samochód)

Środki nie mogą być przeznaczone na:

 • Bieżące koszty działalności (opłaty eksploatacyjne, czynsz, media, kaucje, ZUS itp.),
 • Naprawy samochodów, maszyn i innych urządzeń,
 • Koszty transportu (dostarczenie towaru, rzeczy zakupionych z otrzymanego dofinansowania),
 • Działalność w zakresie agroturystyki,
 • Działalność w zakresie drogowego transportu towarów,
 • Działalność w zakresie przewozu osób taksówkami,
 • Działalność rolniczą
 • Działalność w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji,
 • Działalność sezonową,
 • Działalność taką samą, jaką prowadzi lub prowadził  w okresie ostatnich 6 miesięcy w tym samym miejscu współmałżonek

Obowiązujący wniosek pełniący również funkcje biznes planu, można pobrać tutaj:

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.