Dotacje dla bezrobotnych w Śremie

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w terminie do 24 lipca 2018 r. O dotacje mogą wnioskować następujące grupy bezrobotnych:

a) Osoby w wieku do 29 roku życia (preferowane kobiety) – 10 dotacji w kwocie 20 000,00 zł

b) Osoby powyżej 29 roku życia (17 dotacji w kwocie 18 000,00 zł), które spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • kobiety
 • mężczyźni długotrwale bezrobotni, w wieku powyżej 50 lat, niepełnosprawni lub o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

c) Osoby zamieszkujące na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – 2 dotacje w kwocie 15 815,00 zł

Środki przyznane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone na:

 • Zakup środków trwałych, narzędzi, urządzeń, oprogramowania (bez ograniczeń kwotowych)
 • Wydatki poniesione na materiały i akcesoria pomocnicze związane z remontem i adaptacją pomieszczenia służącego do działalności gospodarczej) – do 20% kwoty dotacji
 • Zakup towaru handlowego i materiałów do produkcji – do 30% dotacji
 • Reklamę – do 10% dotacji

Środki w ramach dofinansowania nie mogą być udzielone na:

 • handel artykułami używanymi, za wyjątkiem sprzedaży pojazdów,
 • handel obwoźny i obnośny,
 • handel artykułami spożywczymi, oraz mobilne usługi gastronomiczne,
 • prowadzenie pośrednictwa finansowego oraz punktu kasowego (opłat) bez współpracy
  z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską,
 • prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych oraz firm typu agencje towarzyskie,
 • handel preparatami odchudzającymi i odżywkami spożywczymi, poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione,
 • produkcję i sprzedaż wyrobów alkoholowych i tytoniowych
 • usługi w zakresie medycyny  świadczone przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nie posiadające w tym względzie przygotowania zgodnego
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,
 • usługi wynajmu maszyn budowlanych, urządzeń, rusztowań, samochodów itp.
 • zakup pojazdów, za wyjątkiem maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników,
 • remont oraz modernizację lokalu mieszkalnego,
 • bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. koszty najmu
  lokalu, składki ZUS, podatki,
 • przejęcie części lub całości działalności gospodarczej prowadzonej przez inny podmiot
  gospodarczy
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • zakup telefonu komórkowego
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.