Dotacje w Skierniewicach

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O dotacje mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 lat, należące do jednej z dwóch grup:
a) kobiety
b) osoby o niskich kalifikacjach

Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji to 23 000,00 zł. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w terminie od 26 lutego 2018 r. Urząd Pracy planuje przyznać 20 tego typu dotacji.

Zgodnie z regulaminem, PUP Skierniewice, na reklamę można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji. Na materiały i towar handlowy można przeznaczyć maksymalnie 20% dotacji.

Dotacji nie można przeznaczyć na:
– usługi (za wyjątkiem reklamy)
– zakup środków transportu
– przejecie istniejącej firmy
– wynagrodzenia
– bieżące koszty działalności (zakup paliwa, abonament telefoniczny itp.)

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.