Dotacje dla młodych bezrobotnych w Pszczynie

Urząd Pracy w Pszczynie w dniach 24.VII.2017 – 4.VIII.2017 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dotacje mogą się ubiegać osoby zamieszkujące na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

– ma ustalony I lub II profilu pomocy;
– jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
– nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
– nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo w przypadku bezrobotnych w wieku 18-24 lata (tj. do dnia poprzedzającego 25 urodziny) wsparcie udzielone może zostać osobom, które zarejestrowane są w PUP w Pszczynie nie dłużej niż 4 miesiące.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi: 20 000,00 zł. Na cele reklamowe można wydać maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty. Na zatowarowanie sklepu, lub kupno materiałów do produkcji – maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty. Dotacji nie można przeznaczyć na:

  • akwizycję i handel obwoźny
  • kupno nieruchomości
  • działalność związaną ze sprzedażą alkoholu
  • zakup środka transportu
  • zakup licencji / koncesji / zezwoleń
  • działalność tożsamą z działalnością współmałżonka
  • działalność tożsamą z inną działalnością jeżeli ma być ona prowadzona pod tym samym adresem
  • wyposażenie mieszkania wnioskodawcy (poza narzędziami/przedmiotami stanowiącymi bezpośrednie stanowisko pracy, np. kupno biurka i fotela biurowego przy projektowaniu graficznym było by uzasadnione, jednak zakup dodatkowej szafy, lub krzesła – już nie)

W ramach wskazanego naboru, dotacja zostanie przyznana 6 osobom, których wnioski zostaną najwyżej ocenione.
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.