Dotacje dla bezrobotnych w Pile

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie firmy. O dotacje w wysokości 22 000,00 zł mogą wnioskować osoby w wieku do 30 roku życia, które zarejestrowały się w przeciągu ostatnich 4 miesięcy. Wnioski należy składać w terminie: 21.IV.2017 r.

Dotację powinno się przeznaczyć przede wszystkim na zakup środków trwałych, narzędzi, wyposażenia, urządzeń i inne inwestycje o charakterze jednorazowym. Na zakup samochodu przyznaje się środki wyłącznie w przypadku zamiaru prowadzenia działalności w zakresie usług taxi, usług kurierskich oraz szkoły nauki jazdy, maksymalnie do 12.000,00 zł. Na reklamę można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji, Na zakup towaru handlowego / materiałów do produkcji – do 80% wnioskowanej kwoty.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • prowadzenie działalności w formie spółki,
 • działalność prowadzona w tej samej lokalizacji i o takim samym profilu, jak
  działalność prowadzona przez inny podmiot
 •  zakup nieruchomości,
 • zakup telefonu komórkowego
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • podatki, koncesje, wynagrodzenia, skąłdki ZUS
 • zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • kursy, szkolenia
 • adaptację i remont pomieszczeń,
 • przejęcie funkcjonującej firmy od innej osoby
 • koszty reklamy przewyższające 10% wnioskowanych środków,
 • zakup paliwa,
 • działalność prowadzona wyłącznie poza granicami kraju,
 •  zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń od współmałżonka, rodziców,
  rodzeństwa i dzieci.
 • w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu zamieszkania lub zameldowania – nie przyznaje się środków na zakup mebli,

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.