Dotacje na firmę w Opolu

Rusza projekt „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w ramach programu RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3. W ramach projektu będą udzielane dotacje na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 lat. Dodatkowo można uzyskać wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł/miesiąc, które można przeznaczyć na bieżące koszty funkcjonowania firmy przez okres 6-12 miesięcy).

W ramach projektu zostanie udzielonych 45 dotacji w kwocie 27 700,00 zł. Nabór formularzy rekrutacyjnych odbędzie się w terminie 4-8.II.2019. Spotkania informacyjne odbędą się w dniach: 4, 11, 18, 25 stycznia 2019 r. w Biurze Projektu w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu.

W pierwszej kolejności dotacja będzie przyznawana osobom należącym do następujących grup:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie szkoła średnia),
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,
  • migranci powrotni i imigranci

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.