Nabór wniosków o dotacje w Opolu

W terminie od 16.X. 2017 r. do 19.X.2017 r. odbędzie się ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000,00 zł

 Zgodnie z aktualnym regulaminem, na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć maksymalnie 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Na zakupu towarów handlowych i materiałów do produkcji – do 20% wnioskowanej dotacji. Na reklamę – do 5% wnioskowanej dotacji.

Dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:
– opłaty eksploatacyjne, takie jak: prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.,
– opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
– zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami,
– zakup telefonu komórkowego,
– koszty remontu, modernizacji lub adaptacji lokalu który jest jednocześnie miejscem zamieszkania osoby bezrobotnej
– zakup środków w ramach umowy kupna – sprzedaży od krewnych w linii prostej i bocznej,
– zakup samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego.
– działalność związaną z wynajmem/dzierżawą sprzętu zakupionego z dotacji

Osoby, które zamierzają ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, proszone są o składanie wniosku wraz z załącznikami w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 4.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.