Dotacje na otwarcie firmy w Opolu

Informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o dotacje w Opolu, odbędzie się w dniach: 5-9 luty 2018 r. Urząd Pracy przyzna 50 dotacji, w kwocie 20 00,00 zł. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania decyduje Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Opolu na podstawie przedstawionej przez Komisję punktowej oceny wniosku oraz dodatkowych uwag komisji do wniosku.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup narzędzi i sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności (bez ograniczeń kwotowych)
 • remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (maksymalnie 20% dotacji, z wykluczeniem lokalu mieszkalnego)
 • zakupu towarów handlowych lub materiałów do produkcji (maksymalnie 20% dotacji)
 • reklamę(maksymalnie 5% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • Opłaty eksploatacyjne, takie jak: prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.,
 • Opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
 • Koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu), oraz koszty abonamentów, ubezpieczenia, podatki, akcyzę,
 • Koszty szkoleń i kursów,
 • Zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami,
 • Zakup telefonu komórkowego,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych i hazardowych.,
 • Zakup nieruchomości lub opłaty tytułu użytkowania wieczystego,
 • Zakup środków w ramach umowy kupna – sprzedaży od krewnych w linii prostej i bocznej,
 • Zakup samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego.
 • Działalność związaną z wynajmem/dzierżawą sprzętu zakupionego ze środków finansowych w ramach przyznanego dofinansowania.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.