Nabór wniosków o dotacje w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 zostanie udzielonych 120 dotacji, w wysokości 20.000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z bezrobotne, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Planowane terminy składania wniosków:

  • od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.
  • od 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r.

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup zakup samochodu osobowego, auto-lawety, przyczepy gastronomicznej. Z dotowania wyklucza się również handel obwoźny, oraz działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.)

Dotacje są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.