Dotacje na uruchomienie firmy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2017 przewiduje się udzielenie 90 dotacji. O wsparcie finansowe mogą wnioskować osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały wsparcia finansowego na otwarcie firmy, a w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota dotacji wyniesie 20 000,00 zł. Najbliższy termin składania wniosków to: 8.V.2017 r. do 12.V.2017 r.

Dotacje można przeznaczyć na:
a) zakup maszyn i urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności;
b) koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu;
c) koszty oprogramowania;
d) koszty remontu oraz adaptację lokalu (do 20 % wnioskowanej kwoty)
e) zakup materiałów, surowców i towarów (do 20%wnioskowanej kwoty)
f) koszty reklamy i promocji  (do 20% wnioskowanej kwoty)
g) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarcze j (do 20% wnioskowanej kwoty).

Dotacji nie można przeznaczyć na:
a) wydatki inwestycyjne obejmujące budowę lub zakup nieruchomości,
b) zakup samochodu osobowego, auto-lawety , przyczepy gastronomicznej;
c) zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.);
e) działalność w zakresie handlu obwoźnego;
f) akwizycję akwizycję
g) działalność w zakresie przewozu osób, oraz transportu osób i towarów;
f) podatki, koncesje, licencje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, leasing;
g) zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od członków rodziny;
h) pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy;
i) finansowanie szkoleń;
j) remont lub adaptacja lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje,
k) działalność związaną z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.)

W oparciu o środki z dotacji, nie można uruchomić firmy:

  • podobnej jak działalność prowadzona przez współmałżonka
  • uruchomić firmy pod adresem, pod którym jest już zarejestrowana podobna działalność gospodarcza

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.