Dotacje dla bezrobotnych w Łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi od dnia 23.07.2018 roku – rozpoczął nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można uzyskać – to 27.000,00 zł. O dotacje mogą się ubiegać wyłącznie osoby do 30 roku życia. W przypadku osób do 25 roku życia – do projektu mogą być zakwalifikowane jedynie ci bezrobotni, którzy zarejestrowali się w PUP w okresie ostatnich 2 miesięcy.

Dotacje można przeznaczyć na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn z zastrzeżeniem, koniecznych do uruchomienia firmy. Regulamin określa jednak następujące ograniczenia kwotowe:

  • na zakup kasy fiskalnej można przeznaczyć maksymalnie 1 000,00 zł,
  • na zakup komputera wraz z systemem operacyjnym można przeznaczyć 3 000,00 zł (w przypadku działalności której specyfika wymaga lepszego sprzętu np. usługi z zakresu grafiki komputerowej – można przeznaczyć wyższą kwotę)
  • na zakup środków materiałów, surowców, towarów można przeznaczyć do 50% dotacji
  • na zakup środka transportu wspomagającego prowadzenie planowanej działalności gospodarczej można przeznaczyć do 50% dotacji (jeżeli jednak auto jest podstawowym narzędziem pracy, np. nauka jazdy – można na ten cel przeznaczyć pełną kwotę dotacji)
  • na zakup usług i materiałów reklamowych, w tym utworzenie strony internetowej – można przeznaczyć do 30% dotacji
  • na pozyskanie lokalu (kontenera lub kiosku) – można przeznaczyć maksymalnie 30% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na bieżące koszty działalności (czynsze, wynagrodzenia, podatki), działalność sezonową, handel obwoźny, akwizycję, gastronomię obwoźną oraz działalność w zakresie drogowego transportu towarów.

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.