Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wysokość dotacji: 21 000,00 zł. Dokumenty można składać w terminie 26.03.2018 r. – 13.04.2018 r. Dotacja dotyczy osób powyżej 30 roku życia (dla których ustalono II lub I profil pomocy), należące ponadto do jednej z poniższych grup:

 • Osoby długotrwale bezrobotne,a pozostająca bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy,
 • Osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby powyżej 50 roku życia

Dotacje można przeznaczyć na:

 1.  zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania – dowolna cześć dotacji
 2. zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej do wysokości 10% dotacji
 3.  zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności handlowej/ – do wysokości 40% dotacji
 4.  pozyskanie lokalu użytkowego/usługowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu, nie więcej jednak jak 20% dotacji
 5. adaptację lokalu użytkowego/remont, modernizacja/ – do wysokości 20% dotacji
 6. zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej / w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej/UWAGA!!! Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat,
 7. Wydatki reklamowe w wysokości do 20% dotacji

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 1. podjęcie działalności rolniczej, lub w zakresie drogowego transportu towarów
 2. bieżące koszty utrzymania lokalu (w tym: opłaty za media, telefon, internet, itp.),
 3. remont/adaptacja lokalu mieszkalnego – własnego, wynajętego lub użyczonego
 4. wyposażenie lokalu mieszkalnego (w sprzęt lub urządzenia niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp.)
 5.  zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
 6. wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
 7. handel obwoźny, akwizycję, automaty do gier,
 8. prowadzenie salonów gier hazardowych, lombardów, firm typu agencje towarzyskie oraz działalność paramedyczną,
 9. sektor transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewóz osób,
 10. pośrednictwo finansowe,
 11. prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka (zgodnie z kodem PKD),
 12. prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym lokalu co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z kodem PKD),
 13. działalność związaną z wynajmem nieruchomości,
 14.  pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
 15. zakup samochodu osobowego,
 16. bieżące koszty eksploatacji samochodu ciężarowego (AC, OC, paliwo itp.).

Wymagane dokumenty (wniosek który po rozwinięciu części „Opis planowanego przedsięwzięcia” do 3-4 stron, pełni również funkcje biznes planu), można pobrać tutaj: GUP Kraków – dokumenty

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.