Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków  przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dotacje udzielane są w ramach Funduszu Pracy, oraz EFS. Maksymalna kwota dotacji to 600% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zasady udzielania dotacji:

  • Dotacje można przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, oprogramowania i innego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia firmy
  • Z dotacji nie można zakupić środka transportu osobowego. Dopuszcza się jednak zakup środka transportu dostawczego (do 30% dotacji)
  • Na zakup towaru i surowca można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji
  • Dotacji nie można przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej
  • Dotacji nie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy
  • Dotacji nie można przeznaczyć na nabycie nieruchomości
  • Dotacji nie można przeznaczyć na opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje i wynagrodzenia
  • Dotacji nie można przeznaczyć na remont lokalu
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.