Dotacje dla bezrobotnych w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Projekt jest skierowany do osób poniżej 30 roku życia. W ramach dotacji, można otrzymać 20 000,00 zł.Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 9 – 20 październik 2017 r.

Dotacje można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, rzeczy, oprogramowania – związanych bezpośrednio z profilem planowanej działalności. Z dotacji nie można pokryć wynagrodzeń, czynszu i innych bieżących wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

Z dotacji wyklucza się takie działalności jak:

 • usługi związane z pobytem turystów,
 • działalność prowadzonej w formie spółek,
 • działalność sezonową,
 • handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna,
 • transport osób taksówkami,
 • podjęcie przez Wnioskodawcę ponownie działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem sytuacji kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych, lub gdy od jej zakończenia minęły, co najmniej 24 miesiące
 • działalność tożsama z działalnością współmałżonka,
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich,
 • skupu i sprzedaży surowców wtórnych,
 • działalności prowadzonej wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • działalność gospodarcza polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu
  wszelkich dóbr /rzeczy zakupionych w ramach dotacji
 • bezpośrednie przejęcie istniejącej działalności gospodarczej od innego podmiotu tj. prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowy

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.