Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

PUP GdyniaPowiatowy Urząd Pracy w Gdyni, prowadzi nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł udzielane jest w ramach 3 projektów:

I) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot”  W ramach tego projektu, o dotacje mogą wnioskować osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, które posiadają I lub II profil pomocy i aktualnie nie szkolą ani nie kształcą się. W przypadku osób poniżej 25 roku życia, mogą to być wyłącznie osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy w okresie ostatnich 2 miesięcy (od momentu rejestracji do uzyskania dotacji nie może minąć okres dłuższy niż 4 miesiące).

II) Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach mechanizmu mechanizm ZIT” W ramach tego projektu, o dotacje mogą wnioskować osoby powyżej 30 roku życia, które dodatkowo należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • kobiety
 • mężczyźni powyżej 50 roku życia
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskim wykształceniu (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

III) PROGRAM SPECJALNY „AKCJA DOTACJA” W ramach tego projektu dotacja zostanie udzielona 10 osobom, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • nie ukończyły 30 roku życia,
 • ukończyły 50 rok życia,
 • są długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)
 • posiadają dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są opiekunami osób niepełnosprawnych nie wykonującymi pracy zarobkowej i pobierającymi świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku opiekuńczego

Projekt Akcja Dotacja obejmuje szkolenie z przedsiębiorczości i dodatkowy pakiet marketingowy w kwocie 3500,00 zł. Do udziału w projekcie Akcja Dotacja można zgłaszać się do 30.III.2018 r.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.