Dotacje dla bezrobotnych w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać do 19.VII.2019 r. W ramach tego naboru zostanie udzielonych ogółem 20 dotacji w wysokości od 19.000,00 zł do 23.000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

1) Zakup sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz materiałów, towarów z wyłączeniem alkoholu i papierosów
2) Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej za kwotę nie większą niż 500 zł,
3) Usługi i materiały reklamowe za kwotę nie większą niż 3.000 zł,
4) Zakup samochodu jeżeli zakup samochodu jest zasadniczym i niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności, przy czym środki z dofinansowania nie mogą stanowić więcej niż 50 % wartości auta i jednocześnie nie mogą przekraczać kwoty 10.000 zł. Samochodu nie można jednak zakupić, jeżeli ma on być wykorzystywany w ramach działalności w postaci drogowego transportu towarów.

Dotacji z Urzędu Pracy w Chełmie, nie można przeznaczyć na:

 • zakładanie spółek,
 • finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie
 • opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia, składki ZUS, wynagrodzenia, czynsz, hosting strony internetowej
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy
 • dokonywanie zakupów od współmałżonka, oraz osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz będących w pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa
 • przejęcie lub odkupienie istniejącego przedsiębiorstwa
 • działalność sklepu internetowego za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba bezrobotna jest również producentem sprzedawanych rzeczy
 • w zakresie handlu obwoźnego,
 • handel na straganach i targowiskach,
 • działalność na zasadzie franczyzy jeżeli umowa franczyzy nie obejmuje okresu co najmniej 12 miesięcy
 • działalność w zakresie krajowego transportu osób taksówkami
 • działalność typu sex shop
 • prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym lokalu lub pod tym samym adresem, co inny podmiot prowadzący działalność o zbieżnym profilu (wg nr PKD)
 • zakup kasy fiskalnej.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej można pobrać korzystając z poniższych klinków. Te dokumenty pełnią równocześnie rolę biznes planu przedsięwzięcia

 • Wniosek o dotacje dla osób do 30 roku życia (dotacja w wysokości 23 000,00 zł): pobierz tutaj
 • Wniosek o dotacje dla osób powyżej 30 roku życia (dotacja w wysokości 23 000,00 zł). Wnioskodawca musi spełniać co najmniej 1 dodatkowe kryterium, tj. być kobietą, być osobą w wieku powyżej 50 lat, być osobą bezrobotną przynajmniej od 12 miesięcy, posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, lub posiadać niskie kwalifikacje: pobierz tutaj
 • Wniosek o dotacje dla bezrobotnych bez dodatkowych kryteriów (dofinansowanie w wysokości 19 000,00 zł): pobierz tutaj 

Szczegółowy poradnik dotyczący przygotowania dokumentów na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.