Dotacje dla osób z województwa świętokrzyskiego

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu prowadzi nabór wniosków do projektu: „Przedsiębiorczość bez barier”. O dotacje mogą starać się osoby, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły firmy, ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Preferowane są osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne.

W ramach projektu, można otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 24 000,00 zł, oraz wsparcie pomostowe na bieżące wydatki, w wysokości 16 100,00 zł (wypłacane w ratach miesięcznych).

Przewidywane nabory:

I edycja: od 1 do 21 marca 2016 roku,

II edycja: od 1 do 21 czerwca 2016 roku,

III edycja: od 1 do 21 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje, można znaleźć tutaj: http://www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl/

Osoby zainteresowane profesjonalną pomocą w przygotowaniu wniosku/biznes planu, zapraszamy do kontaktu

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.