Dotacje dla bezrobotnych w Rzeszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie własnej firmy. O dofinansowanie mogą starać się osoby  w wieku do 29 roku życia. Kwota dotacji wyniesie: 24.000,00 zł. Wnioski można składać wyłącznie 24.IV.2017. Dofinansowanie otrzyma 40 osób, których wnioski zostaną najlepiej ocenione.

Aby móc ubiegać się o dotacje, osoby bezrobotne:

 • muszą posiadać ustalony Indywidualny Plan Działania (IPD)
 • muszą mieć ustalony I lub II profil pomocy
 • nie mogą się kształcić, tj. nie nogą uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Warunek nie dotyczy to osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym
 • osoby do 25 roku życia, mogą złożyć wniosek  tylko pod warunkiem, że zarejestrowały się w PUP nie wcześniej niż 24.II.2017

Dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup narzędzi, urzadzeń i środków trwałych zwiazanych bezposrednoi z planowanym profilem firmy (bez ograniczeń kwotowych)
 • koszty remontu i adaptacji łącznie do wysokości 30 % udzielonej dotacji (remont lokalu mieszkalnego ze srodków dotacji jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy on adaptacji pomieszczenia przeznacoznego wyłącznie do przyjmowania klientów)
 • reklama – do wysokości 20% kwoty udzielonych środków
 • zakup materiałów i środków obrotowych – do 30% udzielonej dotacji
 • pomoc prawną – do 3% wnioskowanej kwoty dotacji
 • zakup telefonu komórkowego – maksymalnie 1 000,00 zł
 • zakup komputera / tabletu – wyłącznie w 1 egzemplarzu

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • działalność podobną do tej, którą wnioskodawca już prowadził w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień
  złożenia wniosku
 • wynagrodzenia zatrudnionych pracowników;
 • opłaty administracyjne, skarbowe, opłaty składek na ubezpieczenia itp.
 • opłaty z tytułu: kaucji, najmu, dzierżawy, opłaty eksploatacyjne
 • zakupy dokonywane od współmałżonka wnioskodawcy, bliskiej rodziny, oraz osób
  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z bezrobotnym
 • finansowanie kursów, szkoleń;
 • zakup rzeczy i pojazdów używanych;
 • zakup sprzętu / urządzeń / pojazdu w przypadku braku uprawnień do jego obsługi;
 • wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnianych pracowników;
 • zakup samochodu osobowego (wyjątkiem jest samochód przystosowanego do nauki
  jazdy – co jest dozwolone)
 • zakup samochodu ciężarowego w kwocie przekraczającej 7.000,00 zł
 • sfinansowanie remontu pojazdu lub zakupu reklamy na pojazdach, których bezrobotny nie
  jest jedynym właścicielem;

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.