Dotacje na otwarcie firmy w Olsztynie

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie – ogłaszają nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Dokumenty można składać od dnia: 4.II.2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w Olsztynie regulaminem, dotacji nie udziela się na:

a) sezonową działalność gospodarczą,
b) działalność rolniczą,
c) handel obwoźny i obnośny, akwizycję,
d) działalność gospodarczą mająca charakter samozatrudnienia u byłego pracodawcy

Przy przyznawaniu środków preferowani będą bezrobotni, którzy:

 • są w grupie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
 • rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy,
 •  zamierzają podjąć działalność gospodarczą na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego,
 • wniosą wkład własny (finansowy lub rzeczowy) do rozpoczynanej działalności gospodarczej

Otrzymane dofinansowanie winno być wydatkowane na zakup środków trwałych niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej, a w szczególności:
1) na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, sprzętu, aparatury, itp.,
2) koszt oprogramowania,
3) koszt remontu oraz adaptacja lokalu użytkowego – do 10% wnioskowanej kwoty, w przypadku, gdy bezrobotny posiada tytuł własności lub dzierżawy wieczystej,
4) zakup towarów, materiałów, surowców do 20% wnioskowanej kwoty, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego),
5) zakup niezbędnego oprzyrządowania w przypadku rozpoczynania działalności w zakresie transportu osób taksówkami, z przeznaczeniem do używania w prowadzonej przez wnioskodawcę działalności (tj. na wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego).

Dotacja powinna być przeznaczona na zakup sprzętów w średnim standardzie cenowym.

Dotacji z Urzędów Pracy w Olsztynie, nie można przeznaczyć na:

 • wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy, remonty kapitalne,
 • zakup samochodów osobowych,
 • zakup pojazdów w przypadku podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów,
 • opłaty administracyjne, opłaty eksploatacyjne, rejestracyjne, skarbowe, abonamentowe, koncesje, kaucje, płace, podatki, koszty bieżące utrzymania lokalu, czynsz,
 • koszty reklamowe,
 • zakup używanego sprzętu informatycznego (komputery, drukarki, skanery, itp.),
 • zakup sprzętu, maszyn itp. z przeznaczeniem na ich wynajem,
 • zakup towarów i usług od współmałżonka, krewnych w linii prostej
 • meblowanie mieszkania wnioskodawcy stanowiącego siedzibę planowanej działalności,
 • wyposażenie stanowiska pracy planowanych do zatrudnienia pracowników.

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl/dotacja-krok-po-kroku/

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.