Dotacje na otwarcie firmy w Nowym Targu

Urząd Pracy w Nowym Targu prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. W roku 2019 kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 23 000,00 zł.  Nabór wniosków / biznes planów o dotacje odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków. Na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn można przeznaczyć dowolną część dotacji.  W przypadku zakupu materiałów do produkcji, pokrycia kosztów reklamy, towaru handlowego – suma wydatków z dotacji nie może przekroczyć 40% kwoty dofinansowania, Koszty ewentualnych prac remontowych (wyłącznie w lokalu niemieszkalnym) – mogą wynieść maksymalnie 20% dotacji. Na zakup telefonu komórkowego można przeznaczyć 1 000,00 zł. Na zakup komputera można przeznaczyć maksymalnie 3500,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym w PUP Nowy Targ regulaminem, pomocy nie udziela się na:

 1. działalność sezonową
 2.  koszty budowy
 3. zakup samochodu,
 4. zakup sprzętu do obsługi którego nie posiada się uprawnień
 5. opłaty administracyjne, skarbowe, koncesje, opłaty ZUS itp.,
 6. zakup nieruchomości i gruntów,
 7. na przejęcie lub stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem już istniejącej firmy,
 8. działalność gospodarczą tego samego rodzaju co działalność członków rodziny (współmałżonka lub osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym),
 9. działalność w zakresie handlu obwoźnego,
 10. działalność w zakresie tworzenia stron internetowych,
 11. sklep internetowy,
 12. na taką samą działalność, która była wcześniej prowadzona przez osobę bezrobotną

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można znaleźć tutaj: http://planujbiznes.pl

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.