Dotacje i refundacje PROW (LGD)

W obrębie działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można uzyskać m.in. dotację na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności.

W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczne, wynikające z rozporządzenia. Każdy LGD – samodzielnie określa rzeczywistą kwotę wsparcia. W przypadku dotacji na uruchomienie działalności, realna kwota dofinansowania często nie przekracza 60 000,00 zł. W tym przypadku 80% wsparcia wnioskodawca może uzyskać przed uruchomieniem firmy.

W przypadku rozwoju istniejących firm, przedsiębiorstwa mogą starać się refundację kosztów inwestycyjnych w wysokości do 300 000,00 zł (od 50% do 100% wartości danej inwestycji – w zależności od Lokalnej Grupy Działania).

Każda Lokalna Grupa Działania określa swoje własne terminy naboru wniosków. Informacje na temat poszczególnych Lokalnych Grup Działania, można znaleźć na TEJ STRONIE

przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.