Dotacje na firmę w powiecie Działdowskim

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie od 5 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwa do uzyskania kwota dotacji wynosi: 20 000,00 zł. Wsparcie jest przeznaczone dla bezrobotnych w wieku do 29 roku życia, którzy należą do jednej z poniższych grup:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby do 25 roku życia, pozostające bez zatrudnienia od co najmniej 6 miesięcy,
 • osoby powyżej 25 roku życia, pozostające bez zatrudnienia od co najmniej 12 miesięcy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

Środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • zakup środków trwałych, maszyn urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (bez ograniczeń kwotowych)
 • zakup towarów i surowców do dalszej odsprzedaży (do 50% dotacji)
 • zakup środka transportu – tylko w przypadku gdy wymaga tego specyfika prowadzonej działalności (taxi, nauka jazdy), w kwocie nie wyższej niż 50% dotacji
 • usługi i materiały reklamowe;

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • bieżące koszty działalności (ZUS, wynagrodzenia, czynsze, opłaty za telefon itp.)
 • koncesje, licencje, leasing
 • zakup ziemi
 • koszt budowy lub remontów
 • działalność identyczną, jak działalność współmałżonka
 • handel internetowy (w przypadku gdy jest to jedyny kanał sprzedaży)
 • handel obwoźny
 • działalność sezonową
 • zakup sprzętów używanych o wartości jednostkowej niższej niż 5 000,00 zł

Wniosek (pełniący również funkcję biznes planu) – można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje do PUP Działdowo 

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.