Dotacje POKL 6.2 w woj. lubelskim

Projekt „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowany jest  przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”. Dotacje w kwocie 40 000,00 zł zostaną przyznane 40 kobietom posiadających miejsce zamieszkania na terenie wybranych powiatów województwa lubelskiego. Priorytetowo traktowane są w tym przypadku kobiety w wieku 15 – 30 lat, i/lub wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Uczestniczyć mogą w nim zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowa, jak i osoby zatrudnione. 

I nabór odbędzie się już za kilka dni (27.XII.2013 – 3.I.2014). II nabór planowany jest w lutym 2014 r.

BIURO PROJEKTU
„WENUS JEST PRZEDSIĘBIORCZA”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
www.fpcp.org.pl/wenus/index.php

———————————————————————————–

Druga okazja to projekt „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” – realizowany przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. Dokumenty rekrutacyjne można składać  w dniach 27 i 30 grudnia 2013 roku, oraz 2 i 3 stycznia 2014 roku. Dotacje w kwocie 35 000,00 zł zostaną udzielone 36 osobom spełniającym następujące kryteria:

– brak wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
– posiadanie adresu zameldowania na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,
– mają ukończone 18 lat, a nie ukończyły 65 roku życia (60 lat u kobiet),
– posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego
ul. Księcia Witolda 21/I (przy LIDL), 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 311 11 91, 724 600 303, 725 520 202
www.bsrr.pl

 

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.