Dotacje PFRON na otwarcie firmy

Niepełnosprawna osoba posiadająca jednocześnie status bezrobotnego, może otrzymać środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zazwyczaj za procedurę opowiadają Powiatowe Urzędy Prace właściwe ze względu na adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Przed złożeniem wniosku o dotacje należy koniecznie zapoznać się z obowiązującymi w danym PUP zasadami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania takim osobom środków na podjęcie działalności gospodarczej reguluje bowiem tylko najważniejsze kwestie. Standardem jest wniosek wn-O, aczkolwiek zazwyczaj prócz niego wymagany jest dodatkowy biznes plan, oraz załączniki (np. Informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy w rozumieniu de minimis, oświadczenia, zaświadczenia etc.)

dotacja z PFRONKwota dotacji dla osób niepełnosprawnych wynosi 15-krotność średniego wynagrodzenia. Aktualizowana jest ona wedle kwartalnych wskazań GUS dotyczących średniego wynagrodzenia. (Są one publikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski). Na chwilę obecną (1.VII.2015) wynosi 60 810,00 zł.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.