Dotacje na firmę w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 20 000,00 zł dla osób bezrobotnych z powiatu nyskiego. Wnioski wraz z formularze, o pomocy de minimis można składać w terminie: od 1 do 5.X.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności;
 • koszty związane z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu;
 • koszty oprogramowania;
 • koszty remontu oraz adaptację lokalu – do 20 % wnioskowanej kwoty;
 • zakup materiałów, surowców i towarów – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty reklamy i promocji (np. pieczątki, foldery, wizytówki, szyldy) – do 20% wnioskowanej kwoty;
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty)

Zgodnie z regulaminem, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • budowę, zakup nieruchomości,
 • zakup samochodu osobowego, auto-lawety, przyczepy gastronomicznej;
 • zakup udziałów w spółkach, obligacji, akcji;
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.);
 • „działalność w zakresie handlu obwoźnego i akwizycji
 • działalność w zakresie przewozu osób oraz transportu osób i towarów;
 • opłaty administracyjne – skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników, leasing;
 • zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od członków rodziny;
 • pokrycie kosztów transportu /przesyłki zakupionych rzeczy;
 • finansowanie szkoleń,
 • remont lub adaptacja lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca zamieszkuje,
 • działalność związana z wynajmem sprzętu (tj. maszyn, urządzeń, itp.)

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje – PUP Nysa

Obowiązujący formularz de minimis można pobrać tutaj: Formularz o pomocy de minimis

Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.