Dotacje na firmę w Warszawie

dotacja w WarszawieUrząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków  przyznanie dofinansowania na podjecie działalności gospodarczej, przez osoby do 30 roku życia. Dokumenty można składać w terminie 09.09.2019 r. – 13.09.2019 r. Kwota dotacji wynosi 16 000,00 zł.

W przypadku osób należących do przedziału wiekowego 18 – 24 lata, mogą to być jedynie bezrobotni zarejestrowani nie wcześniej niż w czerwcu 2019 r (wniosek takich osób może być przychylnie rozpatrzony, jeżeli od momentu rejestracji do jego oceny nie minęło więcej niż 4 miesiące).

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacji środki mogą być wydatkowane na:
1) zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
2) zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
3) reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
4) zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu – w tym  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
5) koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
6) zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki nie mogą być przeznaczone na:
1) podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą de minimis,
2) zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), z wyłączeniem przyczep,
3) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
4) finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np. koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje) oraz z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłaty za: abonamenty, internet, hosting, pozycjonowanie strony),
5) pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
6) finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Dotacji nie udziela się na:
1) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
2) działalność sezonową,
3) handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
4) handel akwizycyjny,
5) przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
6) działalność, której siedziba i miejsce stałego prowadzenia znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawy

Szczegółowy poradnik dotyczący przygotowania dokumentów na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy, znajdziesz na tej stronie: Dotacje z Urzędu Pracy krok po kroku 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.