Dotacje na firmę w powiecie pilskim

Powiatowy Urząd Pracy w Pile ogłosił nabór wniosków o dotacje na podjecie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 29 roku życia. Kwota dotacji to 21 000,00 zł. Na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku mogą liczyć osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, oraz osoby powyżej 50 roku życia. Nabór wniosków potrwa do 21.IX.2018 r.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacje można przeznaczyć na:

 • Zakup narzędzi, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności (bez ograniczeń kwotowych),
 • Koszty reklamy, w wysokości nie większej niż 10% dotacji,
 • Zakup towarów dla handlu, materiałów i części zamiennych dla usług, oraz surowców dla potrzeb produkcji (maksymalnie do 80% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • prowadzenie działalność w tym samym lokalu, co inny podmiot prowadzący identyczną firmę
 • zakup nieruchomości,
 • zakup inwentarza żywego,
 • zakup telefonu komórkowego
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • podatki, obligacje, wynagrodzenia, składki ZUS
 • zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • zakup licencji, koncesji,
 • kursy, szkolenia, przekwalifikowania,
 • adaptacje i remont pomieszczeń,
 • reklamę na Facebooku
 • przejecie innej firmy
 • działalność w zakresie wynajmu lokali, np. mieszkań,
 • koszty zakupów materiałów i surowców budowlanych do świadczenia usług,
 • zakup paliwa,
 • zakup samochodu z wyjątkiem działalności prowadzonej w zakresie usług taxi, usług kurierskich, usług ubezpieczeniowych, oraz szkoły nauki jazdy,
 • zakupy od współmałżonka, rodziców, rodzeństwa, dzieci.

Aktualny wniosek można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje w Pile
Poradnik dotyczący dotacji z PUP można pobrać tutaj: Dotacje z PUP od A do Z

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.