Dotacje na firmę w powiecie gołdapskim

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy przez osoby bezrobotne w kwocie 24 000,00 zł. Wnioski (pełniące również funkcje biznes planu), można składać do 18.IX.2018Projekt jest skierowany do osób po 30 roku życia, które należą dodatkowo do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne (okres ponad 12 miesięcy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym).

Dotacje można przeznaczyć, na:

 • zakup sprzętów, urządzeń, wyposażenia niezbędnego do podjęcia działalności (bez ograniczeń kwotowych)
 • zakup towarów, materiałów i surowca do produkcji (maksymalnie 50% dotacji)
 • reklamę (maksymalnie 10% dotacji)
 • zakup samochodu niezbędnego dla działalności (do 30% dotacji)

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup ziemi lub nieruchomości
 • kasy fiskalnej
 • leasing
 • pokrycie bieżących kosztów działalności (czynsze, telefon, prąd itp.)
 • pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS
 • autolawety
 • przejecie już istniejącej firmy
 • uruchomienie działalności tożsamej z firmą współmałżonka
 • działalność sezonową i agroturystyczną
 • handel internetowy
 • handel obwoźny
 • handel odzieżą używaną
 • salon gier lub lombard
 • działalność polegającą na wynajmie sprzętu
 • wyposażenie stanowisk pracy zatrudnianych pracowników

Aktualny wniosek o dotacje można pobrać tutaj: wniosek o dotacje w Gołdapi 

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.