Dotacje na firmę w Gdyni i Sopocie

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie własnej firmy przez osoby bezrobotne w wysokości 20.000,00 zł, z czego na ewentualny zakup towaru handlowego / materiałów do produkcji – można przeznaczyć do 30% dotacji, a na remont lokalu – do 10% dofinansowania. Na zakup samochodu można przeznaczyć 50% dotacji, jeżeli stanowi on główne narzędzie pracy (nauka jazdy, taxi itp.)

O dotacje mogą wnioskować następujące grupy osób:

A) Osoby powyżej 30 roku życia, które należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 • kobiety,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy
 • osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym)

B) Osoby do 25 roku życia, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy w okresie ostatnich 2 miesięcy. W przypadku dużej liczby wniosków, pierwszeństwo mają:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

C) Osoby w wieku 26 – 30 lat. W przypadku dużej liczby wniosków, pierwszeństwo mają:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

Zgodnie z aktualny regulaminem, dotacji nie udziela się na:

 • działalność sezonową,
 • działalność związaną z branżą erotyczną, prowadzeniem lombardu, salonu gier hazardowych,
 • działalność w zakresie wróżbiarstwa, medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, naturalnej i naturoterapii,
 • akwizycję i handel obwoźny,
 • firmy prowadzone wyłącznie poza granicami kraju
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.