Dotacje na działalność w Opolu

dotacje dla bezrobotnychW okresie od 27 – 29 sierpnia 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o dotacje na otwarcie firmy w Opolu. Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych powyżej 29-tego roku życia ( czyli osób, które mają co najmniej 30 lat ). W ramach tego naboru planuje się udzielić co najmniej 40 bezzwrotnych dotacji w kocie 20 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dotacja może być przeznaczona na zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności, a także na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.

  • Na remont lokalu w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza można przeznaczyć do 20% wnioskowanej kwoty.
  • Na zakupu towarów i materiałów do produkcji można dokonać do 20% wnioskowanej kwoty.
  • Na reklamę działalności można przeznaczyć do 5% wnioskowanej kwoty.
  • Dotacji nie można przeznaczyć na bieżące koszty działalności (składki ZUS, wynagrodzenia, czynsz itp.)
  • Z dotacji nie można pokryć zakupu telefonu komórkowego
  • Z dotacji nie można dokonać remontu lokalu mieszkalnego
  • Z dotacji nie można kupić auta ani kasy fiskalnej
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.