Dotacje dla bezrobotnych w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. O wsparcie mogą wnioskować osób bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

W przypadku osób powyżej 30 roku życia, osoby starające się o dotacje muszą należą dodatkowo, co najmniej do jednej z poniższych grup:

− osoby powyżej 50 roku życia
− kobiety
− osoby niepełnosprawne
− osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
− osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

Osoby w wieku do 29 roku życia mogą złożyć wniosek, o ile  nie kształcą się w trybie stacjonarnym, a w przeciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych. Osoby  w wieku 18-25 lat, mogą wnioskować o dotacje, o ile złożą wniosek w przeciągu 3 miesięcy od momentu rejestracji w Urzędzie Pracy (regulaminowo są to 4 miesiące, aczkolwiek należy odliczyć 1 miesiąc jako czas potrzebny do oceny biznes planu przez pracowników PUP)

Wnioski (pełniące w tym przypadku również funkcję biznes planu) – można składać od 10.IV.2017 r. Nabór potrwa do momentu wyczerpania środków finansowych jakimi dysponuje Urząd Pracy w Katowicach. Dotacja zostanie przyznania osobom, których wnioski uzyskały najwyższą liczbę punktów. Biorąc pod uwagę obecne kryteria oceny wniosków, uzyskać można 30 punktów (8 punktów za posiadane kwalifikacje i doświadczenie, 15 punktów za biznes plan, 3 punkty za wybraną formę zabezpieczenia, 4 punkty za uzasadnienie wydatków)

Zasady rozdysponowania środków dotacji:

  • dotacji nie można przeznaczyć na zakup samochodu osobowego
  • na zakup samochodu dostawczego można przeznaczyć maksymalnie 30% dotacji
  • na zakup towaru, materiałów i surowców można przeznaczyć 10% dotacji
  • dotacji nie można przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, telefonu komórkowego, inwestycje związane z kupnem nieruchomości, remontem lub kosztami budowy
  • dotacji nie można przeznaczyć na bieżące koszty miedzianości (składki ZUS, podatki, koncesje, wynagrodzenia, czynsz itp.)
  • dotacji nie można przeznaczyć na szkolenia

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.