Dotacje dla bezrobotnych w Krakowie

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”. Wnioski można składać do dnia 20.VII.2018. Kwota dofinansowania wynosi: 21.000,00 zł. O dotacje mogą wnioskować osoby zarejestrowane w GUP Kraków, w przedziale wiekowym:

  • 18  -25 lat (zarejestrowani w PUP w przeciągu ostatnich 2 miesięcy)
  • 26 – 29 lat (data rejestracji nie ma znaczenia)

Zgodnie z aktualnym regulaminem, środki z dofinansowania mogą być przyznane na:

  • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, oprogramowania – (bez ograniczeń)
  • zakup usług np. instalacja oprogramowania, stworzenia strony internetowej itp. – (maksymalnie 10% dotacji)
  • zakup materiałów do produkcji lub towaru handlowego – (maksymalnie 40% dotacji)
  • pozyskanie lokalu użytkowego/usługowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu tj. opłaty z tytuły najmu (maksymalnie 20% dotacji)
  • adaptację lokalu użytkowego/remont, modernizacja/ – (maksymalnie 20% dotacji)
  • zakup samochodu ciężarowego w części nie przekraczającej 50% kwoty wnioskowanej (w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej). UWAGA!!! Wiek zakupionego pojazdu nie może przekraczać 10 lat,
  • Zakup materiałów reklamowych – (maksymalnie 20% dotacji)
Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.