Dotacje na działalność w PUP Gliwice

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 7 stycznia 2019 r. Kwota dotacji wyniesie 23 000,00 zł – 25 000,00 zł.

Zgodnie z aktualnym regulaminem, dofinansowania nie można przeznaczyć na:

 • Zakup ziemi,
 • Zakup akcji, obligacji, udziału w spółkach, kaucje,
 • Zakup nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości bezpośrednio związanej z zamierzoną
  działalnością gospodarczą,
 • Zakup automatów do gier zręcznościowych,
 • Handel obwoźny,
 • Zakup środka transportu w sektorze drogowego transportu towarowego. Dopuszcza się zakup środka transportu w innych branżach, o ile Wnioskodawca posiada aktualne uprawnienia do jego prowadzenia.
 • Zakup odzieży przeznaczonej do użytku własnego Wnioskodawcy (za wyjątkiem ubrań roboczych),
 • Zakupy, których koszty mogą podlegać refundacjom z innych instytucji publicznych (m.in. kasy fiskalne),
 • Wyposażenie i remont mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, a do którego posiada tytuł prawny (akt własności, umowę najmu, itp.), za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy bezpośrednio związanego z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • Opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, koszty związane z eksploatacją środka transportu (benzyna, przeglądy techniczne itp.), składki ZUS,
 • Opłaty leasingowe

Poradnik dotyczący wykonania biznes planu pod dotacje z PUP można znaleźć tutaj: http://PlanujBiznes.pl 

Potrzebujesz pomocy?

wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.