Dotacje dla bezrobotnych w Gdyni

PUP GdyniaUrząd Pracy w Gdyni, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na podjecie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji w tym przypadku wynosi 15.000,00 zł. Wnioski i biznes plan, można składać w następujących terminach:

  • 27.III.2017 r.- 31.III.2017 r.
  • 05.VI.2017 r.- 09.VI.2017 r.
  • 04.IX.2017 r.- 08.IX.2017 r.
  • 18.XII.2017 r.- 20.XII.2017 r.

Dotacje finansowane są w oparciu o środki unijne i  skierowane do następujących grup:

a) Osoby powyżej 30 roku życia, które spełniają dodatkowo co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
–  wiek powyżej 50 lat
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
– osoba długotrwale bezrobotna (powyżej 12 miesięcy)
– niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie)
– kobieta

b) Osoby do 30 roku życia, które nie kształcą się w trybie stacjonarnym, oraz nie uczestniczą w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych. Na dodatkową punktację mogą liczyć osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, oraz niskich kwalifikacjach.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.