Dotacje na firmę w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy przez osoby bezrobotne. Wnioski (pełniące w tym przypadku również rolę biznes planu), można składać 17.IX.2018 r. maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji waha się w granicach 27 000,00 zł.

O dotacje mogą się starać:

a) Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, które spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

− osoby w wieku  powyżej 50 roku życia
− kobiety
− osoby niepełnosprawne
− osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy
− osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie)

b) Osoby bezrobotne do 30 roku życia 

Zgodnie z aktualny regulaminem, dotację można przeznaczyć na:
 • Zakup samochodu osobowego w przypadku działalności taksówkarskiej (maksymalnie 50% dotacji), lub samochodu dostawczego (maksymalnie 30% dotacji)
 • Na zakup niezbędnych narzędzie i urządzeń można przeznaczyć dowolną część dotacji
 • Na zakup towaru, materiałów i surowców można przeznaczyć maksymalnie 10% dotacji
Dotacji nie można przeznaczyć na:
 • Zakup kasy fiskalnej
 • Zakup telefonu komórkowego, z wyłączeniem działalności gospodarczej, której charakter wymaga testowania oprogramowania na telefonie komórkowym
 • Wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy
 • Nabycie nieruchomości
 • Opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS, podatki, koncesje, licencje
 • Wypłaty wynagrodzeń
 • Remont lokalu
 • Wpłaty kaucji, opłat

Obowiązujący wniosek dla osób do 30 roku życia można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje dla osób do 30 roku życia 

Obowiązujący wniosek dla osób do 30 roku życia można pobrać tutaj: Wniosek o dotacje dla osób powyżej 30 roku życia

Potrzebujesz pomocy?

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.