Dotacje dla osób niepełnosprawnych w Bytowie

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłosił nabór wniosków o dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, przez osoby niepełnosprawne w wysokości 63.000,00 zł. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 11.IV.2017 r. – 28.IV.2017 r. W tym naborze zostaną udzielone 2 dotacje, osobom – które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny brany jest pod uwagę profil firmy (preferowana działalność usługowa lub produkcyjna), wykształcenie wnioskodawcy, rzetelnie przygotowany opis działalności (racjonalność wydatków, opis rynku, działań marketingowych, prognozowany rachunek zysków i strat), oraz wkład własny wnioskodawcy.

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.