Dotacje dla niepełnosprawnych (Wrocław)

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, udziela bezzwrotnej dotacji w kwocie 63.270,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej. O środki finansowe mogą wnioskować osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które:

 • są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
 • nie otrzymały do tej pory bezzwrotnych publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej ani rolniczej
 • nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON lub Skarbu Państwa

Po uzyskaniu dotacji, osoby te przez okres 2 lat nie mogą zamknąć zawiesić, ani zamknąć swojej działalności, oraz podjąć zatrudnienia w innym miejscu. Urząd Pracy nie monitoruje jednak uzyskiwanego w firmie przychodu. Aby uzyskać dotacje należy złożyć wniosek WN-O, oraz biznes plan przedsięwzięcia.

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • handel obwoźny i akwizycję
 • działalność lombardu
 • działalność związaną z grami hazardowymi
 • usługi ezoteryczne
 • handel odżywkami i preparatami odchudzającymi
 • usługi medyczne
 • usługi z zakresu psychoterapii
 • opiekę nad dziećmi
 • skup i sprzedaż surowców wtórnych
 • działalność sezonową
 • handel na straganach i targowiskach
 • działalność prowadzoną poza Wrocławiem
 • działalność tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przez współmałżonka

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.