Dotacje dla bezrobotnych w Warszawie

dotacja w WarszawieUrząd Pracy m. st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP Warszawa. Wnioski można składać w terminie: 28.X.2016 r. – 04.XI.2016 r. O dotacje mogą wnioskować wyłącznie osoby w wieku do 30 roku życia i osoby w wieku powyżej 50 lat, z ustalonym I lub II profilem pomocy. Najprawdopodobniej jest to ostatni nabór w tym roku. Zostanie przyznanych 40 dotacji w wysokości maksymalnie 16 000,00 zł. Pełną dokumentację można pobrać TUTAJ

Zgodnie z aktualnym regulaminem:

 • na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy, należy przeznaczyć nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty
 • zakup materiałów, surowców i towarów –  można przeznaczyć maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty
 • na reklamę – maksymalnie do 30% wnioskowanej kwoty
 • na zakup materiałów przeznaczonych na remont, oraz koszty adaptacji lokalu – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego – do 20% wnioskowanej kwoty łącznie. Nie można jednak finansować z dotacji remontu ani adaptacji lokalu mieszkalnego
 • na zakup domeny internetowej – nie więcej niż 200 zł

Dotacji nie można przeznaczyć na:

 • zakup pojazdów
 • zakup kasy / drukarki fiskalnej
 • koszty transportu
 • szkolenia

Z dotacji wyklucza się następujące rodzaj działalności:

 • przewóz osób / taxi
 • agroturystykę
 • firmy świadczące usługi związane z zakwaterowaniem turystów
 • działalność sezonową
 • handel akwizycyjny
 • handel na straganach / targowiskach
 • których siedziba znajduje się poza Warszawą

Poradnik dotacyjny
wzór biznes planu
przygotowanie wniosku o dotacje

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.